Takmålning

Takmålning

Takmålning istället för takbyte.

Vi utför takmålning på betongpannor, målning av tegelpannor och målning av plåttak m.fl.
Vi använder marknadens mest kvalitativa produkter för ett hållbart och långvarigt resultat vilket är en nyckelfaktor för lång livslängd. Vi målar även andra detaljer på taket så som målning av vindskivor, målning av hängrännor, målning av stuprör, målning av vindskiveplåtar, målning av takfönster, målning av takstege, målning av ventilationsrör med mera.

Takmålning i Västerås

Takmålning med garanti

Med åren har påväxten och väder slitit på takpannorna, som leder till att de börjar tappa sin färg. Färgen eller ytskiktet fungerar som en skyddande yta mot vatten och när den är borta så har påväxten i form av mossa, alger och lav lättare att binda sina rötter i takpannorna. Om vattnet tränger ner i rötterna och fryser kan de medföra frostsprängning och sprickor i pannorna, som orsakar läckage i taket. Om man inte kommer i underfund med detta kan det leda till dyrsamma reparationskostnader eller takbyte.

Efter en nogrann takbesiktning, där vi kan konstatera att taket, takpannorna, läkten och takpappen håller kraven, kan vi genomföra en takmålning. 

Utförande

  • Vi går igenom taket och byter ut trasiga takpannor.

  • Taket tvättas och efter det behandlas det med ett medel som tar bort näringen från takpannorna.

  • Vi städar efter oss, går igenom hängrännorna och tar med oss mossan.

  • Vi sprutmålar taket i 2 lager för bästa resultat.

  • Aros Takrekond lämnar upp till 10 års garanti på utfört arbete.

  • Det finns att välja mellan olika kulörer samt 12%, 20% och 50% glans.

  • Det finns även att välja glasyrfärg, höglansmålning med 80% glans.

Takpannorna får en ny skyddande yta och ni har möjlighet att välja ny kulör på taket. Färgen skyddar mot vatten, vind och uv strålning, samt ger ett skydd många år framöver. Taket kommer att se ut som nytt, till ett betydligt billigare pris än takbyte. Behandlingen är både ekonomiskt, klokt och miljösmart.
Färgen som vi använder är framtagen för just takmålning och håller hög kvalitet.