Takbehandling

takbehandling

Takbehandling i Västerås

Efter några år börjar påväxt i form av mossa, alger och lav att växa på taket. Mossan binder sina rötter i takpannorna, vilket på sikt gör att ytskiktet på pannorna försämras och det finns risk för frostsprängning, när rötterna fryser till. Algerna och mossan binder fukt och hindrar vattnet från att rinna av taket, vilket gör att det skyddande ytskiktet försämras. Laven tränger ner i takpannorna med sina rötter och avger lavsyra, som fräter på pannorna. Med hjäp av takvård förlänger man livslängden på taket och sparar pengar.

Takbehandling mot mossa

Takvård/Taktvätt

Kostnadsfri takbesiktning och offert:
Vid takbesiktningen undersöker vi att läkten, takpappen och takpannorna är i fullgott skick. Vi kollar även vad de är för typ av påväxt som växer och i vilken utsträckning. Efter takbesiktningen får kunden offert på arbetet.

 

Förbehandling:
Vi avlägsnar den största delen av mossan och större partiklar mekaniskt och blåser ner den lösa mossan till marken. Vi rengör hängrännorna och byter ut trasiga takpannor.

Behandling:
Vi sprutar på ett miljövänligt medel, som tar död på påväxten. Aros takrekonds biologiska medel tar bort näringen från påväxten som dör inom 12 timmar. Nederbörden gör att påväxten försvinner med tiden. Alger och mossa försvinner inom ett år och laven inom 2 år.

Städning:
Vi krattar ihop mossan och tar det med oss.

Nöjd kund-garanti:
Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda. Därför erbjuder vi våra kunder nöjd kund-garanti. 

Uppföljning:
Efter fem år kontaktar vi dig för uppföljning. 

Takbehandling

Ibland så kan det räcka med att bara behandla sitt tak mot mossaalger och lav om taket har ett bra ursprungsskick.

Vi lägger då på ett medel som naturligt kommer att bryta ner påbyggnaden som finns på taket.

Det tar dock en längre tid innan taket är helt fritt från påväxt och full effekt uppnås normalt runt 12 månader efter påläggning.