Frågor & Svar

Frågor & svar

Här finner du lite frågor som kan dyka upp för dig som funderar på att behandla taket.

Ja, det går alldeles utmärkt. Tak behandlingen påverkar normalt inga byggnadsmaterial negativt.

Så snart som möjligt. Årstid, temperatur etc. har ingen betydelse så länge det inte är minusgrader och frost på ytorna. Om det är mycket växter kring ytan som ska behandlas är det en fördel att göra det tidigt på våren eller på hösten när växterna inte fått blad eller har tappat dem.
Ultimata läget är att medlet får ligga på åtminstone 12 timmar innan regn.

Det bör vara plusgrader både i luften och på materialet du behandlar. Är det frost eller minusgrader rinner behandlingen på ytan och gör egentligen ingen nytta.

All påväxt som träffas av vår behandling dör, så det gör inte så mycket om det kommer lite regn.
På många förpackningar står det att tak behandling bör undvikas om det väntas regn inom 12 timmar.
Dock kan det vara lite svårt att planera detta med vårt väder här i Sverige.

I mycket olyckliga fall kan naturligvis medlet komma in i brunnen, dock att det på vägen hinner spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan på något sätt skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

Ja, du bör ha den bortkopplad i minst 6 månader. Känsliga blommor kan påverkas av medlet som spolas av med regnvattnet. Har ni takavvattningen kopplad till en damm bör den kopplas bort minst ett år.

Nej, den mängd som en hund kan få i sig genom att slicka på en yta är så små att husdjuret inte tar någon som helst skada av den. Det samma gäller det som kan tänkas fastna på tassarna. Dock bör de inte beträda ytorna precis efter behandling innan det har torkat upp. Så håll djur borta ett par timmar efter behandlingen.

Känsligheten mellan olika växter är väldigt olika och därför bör man undvika att medlet kommer i kontakt med sådana växter man håller kärt. Behandlingen påverkar klorofyllet på blommande blad, de blir vitprickiga om de träffas av sprutdimma. Vanligt gräs t.ex. vissnar och blir gult, efter någon vecka växer det som vanligt igen.