Fasadmålning

Fasadmålning

Fasadmålning i Västerås

Färg är inte bara till för att få ditt hus att vara snyggt, det ger också ett väldigt viktigt skydd.

Oavsett om du vill måla din villa, frititshus, fönster, jobbets stora företagsbyggnad så målar vi det.
Vi kan hjälpa dig med bedömning om ditt hus behöver målas eller om den klarar sig nåt år till.
Genom bra samarbete med snickare & plåtslagare kan vi ta hand om hela din fasad inkluderat byte av all eller viss panel samt plåtdetaljer.

Fasadmålning i Västerås
Fasadmålning i Västerås

Fasadmålning i Västerås

I vårt klimat utsätts fasaden för stora påfrestningar. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med ommålningen.
Vi hjälper er gärna med rådgivning och besiktning så att rätt behandling görs.
Vi utför fasadmålning på ett sätt som bevarar huset och tål påfrestningarna i vårt klimat.
Du som kund behöver inte hyra ställningar eller köpa färg, det sköter vi själva.
Det enda du behöver göra är att bestämma vilken kulör du ska ha på fasaden och att vi kommer överens om när vi ska starta fasadmålningen.

Först tvättas fasaden för att, efter borttagning av gammal färg, grundas, mellanstrykas och färdigstrykas. Vid kulörbyte kan antalet färgpåstrykningar bli fler. På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fasad då detta var en vanlig färg i äldre tider. Och en god regel vid ommålning av tidigare målade ytor är att välja samma färgtyp som ytan tidigare målats med.

Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär högtryckstvätt och ommålning. Om fasaden är i sämre skick kan lagning av putsad yta behöva genomföras innan målning för bästa resultat. Beroende på vilken typ av målningsbehandling som ska utföras kan primer behöva användas och antal strykningar är beroende av målningsbehandling.
Primer används oftasts vid sugande underlag för att mätta och binda putsen så att färgen fäster bättre.

Först högtrycktvättas fasaden, oftast med rengöringsmedel såsom avfettning eller liknande. Om plåtfasaden är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov vilket normalt är två strykningar.
Plåtfasad & Plåttak kan antingen strykas med pensel & roller men vanligast är att sprutmåla plåtfasad & plåttak.

Först högtrycktvättas fasaden, oftast med rengöringsmedel såsom avfettning eller liknande. Om plåtfasaden är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov vilket normalt är två strykningar.
Plåtfasad & Plåttak kan antingen strykas med pensel & roller men vanligast är att sprutmåla plåtfasad & plåttak.

Vi utför olika grader av målningsbehandlingar beroende på fönstrets kvalitet. En fönsterrenovering kan innebära byte av rötskadat trä (hela eller delar), omkittning, byte av tätningslister, renovering av fönsterdetaljer, justeringar av gångjärn eller byte av fönsterhakar. Eller endast målning.
Vid målning av träfönster kan det ibland vara aktuellt med fullständig bortskrapning av befintlig färg, framförallt om det finns många gamla färglager. Sedan grundas, mellanstryks och färdigstryks fönstret.
På kulturhus används ofta linoljefärg vid målning av fönster eftersom denna färg tidigare använts som bas för traditionell färgtillverkning.

Vi målar alla slags plåt- och ståldetaljer som förekommer på en fasad, t.ex. fönsterbleck, takfot, hängrännor och stuprör. Även ståldetaljer återfinns i alla fastigheter, t.ex. räcken, ventilationsluckor, utsmyckningsdetaljer med mera. Om plåten är angripen av rost, skrapas eller borstas rosten bort och sedan appliceras rostskyddsfärg på de angripna delarna. Därefter appliceras färg efter behov, vilket normalt är två strykningar.

Måla fasaden

Det gäller att hålla efter med fasadmålningen. Tummar man på målning av fasaden kan det bli mycket dyrare den dag vissa delar av fasaden ruttnat eller liknande.  Att följa rekommendationer och måla huset vart 10-15e år är ofta väldigt bra. Utsatta delar av fasaden mår bra av att få ett nytt lager färg lite oftare ändå. Finns ingen regel som säger att du måste måla hela huset utan du kan ta dom mest utsatta fasadbitarna ena året och andra ytor året efter så blir det inte allt för mycket färgskillnad.
Målare i Västerås

Fasadmålning i Västerås

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kostnadsfri offert